Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης του MENTOR+

Χρήσιμες ασκήσεις πριν από την έναρξη της εργάσιμης ημέρας.
28/11/2023
13η Ιανουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Κατάθλιψης
13/01/2024